Skót séta Budapesten

Lánchíd

A Duna teljes magyarországi szakaszán 1949-ben első állandó hídként nyitották meg a Lánchidat, melynek építését Gróf Széchenyi István kezdeményezte. Tervezője az angol William Tierney Clark, a kivitelezés irányítója pedig a skót származású Clark Ádám volt. Az 1841-ben Budapestre érkező első misszionárius John Duncan “Rabbi” felismerte az angol és skót hídépítők, illetve családjaik lelki szükségleteit, és gyülekezeti közösséget teremtett számukra.

 

Jane Haining Rakpart

A Fővárosi Közgyűlés 2010. június elején döntött úgy, hogy a budapesti alsó rakpartokat átnevezi, mégpedig úgy, hogy a vészkorszak alatti zsidómentőkről, mártírokról emlékezik meg. A pesti rakpart Lánchíd és Erzsébet híd közötti szakaszát Jane Hainingről nevezték el.

 

Kálvin (korábbi Széna) téri Református Egyházközség

Ez a gyülekezet volt a skót alapítású Németajkú Leányegyház anyagegyházközsége annak megalakulásától kezdve. Hivatalosan a skót misszionáriusok segédlelkészként szolgáltak a Pesti Református Egyházközség lelkipásztora mellett. A Széna tér 1874-ben kapott új nevet, Kálvin Jánosról nevezték el, akinek szobra 2000 óta a templom előtt található. Az alkotás Búza Barna munkáját dicséri, mely a Magyar Reformátusok IV. Világtalálkozójára készült. Ma a Kálvin téri Református templom Budapest legnagyobb református és második legnagyobb protestáns temploma, mely különleges orgonájáról is ismert.

(Budapest, Kálvin tér 7, 1091)

 

Németajkú Református Egyházközség

Az 1860-as évek közepén megalapított Németajkú Leányegyház, az elkövetkezendő években az evangéliumi-pietista ébredés központjává válik. A gyülekezet a skót misszionáriusok közreműködésével bibliai alapokon nyugvó diakóniai munka megvalósításának céljával hozzák létre. Mivel kezdetben a leányegyház az iskola nagytermét használja a nyilvános istentiszteleti alkalmakra, a gyülekezet a Misszió szerves részévé válik, ami jelentősen közelebb viszi a Missziót ahhoz a célkitűzéséhez, hogy kapcsolatot építsen ki a Magyarországi Református Egyházzal. 1863-ban a gyülekezet a Széna téri gyülekezettől önállóvá válik és 1878-ban épül meg első saját temploma a Hold utcában.

(Budapest, Hold utca 18-20., 1054)

 

MRE Bethesda Gyermekkórház

A Bethesda Gyermekkórház Európa egyik legrégebbi gyermekkórháza és az egyetlen keresztyén gyermekkórház Közép-Európában. 150 évvel ezelőtt alapították. A kezdetektől a Német-ajkú Leányegyház gondozásában működött, melyet a skót misszionáriusok segítségével bibliai alapokon működő diakóniai munka megvalósítása céljával alapítottak meg. Napjainkban a kórházat az MRE működteti.

(Budapest, Bethesda utca 3.,1146)

 

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

1910-ben leányiskola épület a Vörösmarty utcában, amelyben zsidó és keresztény lányok élnek és tanulnak együtt. A Misszió vallási toleranciájával és az oktatás magas színvonalával szerzett hírnevet. A második világháború idején kezdetben menedékként szolgálat zsidó menekülő zsidók számára, majd a katonaság elfoglalta és a Nyilaskeresztes Párt az iskola tornatermében politikai foglyokat tartott bezárva. 1946-ban újraindult az iskola, melyet két évvel később államosítottak. Napjainkban az iskola bár nem egyházi keretek között működik, de magáénak vallja, amit a Skót Misszió jelszava kifejez: How to do good? Hogyan tegyünk jót?

(Budapest, Vörösmarty u. 49, 1064)

 

St Columba avagy a Budapesti Református Skót Misszió Gyülekezete

 Ma az egykori Skót Iskola épületegyüttesének bal oldali bejárata a St. Columba Skót Gyülekezeté. A templomtér, mely 1935 óta az egykori skót misszionárius Macdonald Webster nevét viseli, eredetileg szerves részét képezte az épületnek. Bár az templomtérből és a templom folyosójáról nyíló ajtókat befalazták, és ma már két különálló épületről beszélünk, mai napig élő kapcsolat van a gyülekezet és a szomszédos iskola munkatársai valamint diákjai között. A templom épülete magába foglalja a David Walker-ről elnevezett termet és a gyermek istentiszteletek helyszínéül szolgáló kis szobát valamint a karzaton kialakított irodahelyiségeket. A templomban ma is őrzik Jane Haining emlékét. 1982-ben Budapesten járt a Skót Egyház moderátora, Andrew B. Doig, és emléktáblát avattak a skót nevelőnő tiszteletére. Két évvel később, halálénak 40. évfordulóján a MAZSIHISZ (Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége) is megemlékezett egy táblával róla. A gyülekezet hisz a vendégszeretet és a misszió fontosságában. Az épület történetének tiszteletéből fakadóan több közösséggel is megosztják templomukat. A Skót gyülekezet mellett, a menekülteket segítő Kalunba Non-profit Kft, a Sófár Messiáshívő Zsidó közösség, egy orosznyelvű keresztyén gyülekezet és a Fasori Református Gyülekezet egyik bibliaköre is ebben az épületben tartja alkalmait.

(Budapest, Vörösmarty u. 51, 1064)

 

Budavári Evangélikus Gyülekezet

Buda legrégebbi evangélikus temploma Budapest I. kerületében, a Bécsi kapu téren áll, 1895-ben épült. A budavári evangélikus gyülekezet első temploma Mária Dorottya nádorné és a skót misszionáriusok segítségével épült fel 1846-ban, a Dísz téren. A főherceg harmadik felesége befolyását felhasználva védelmébe vetette a budapesti Skót Missziót és annak szolgálóit. John Duncan, az első skót misszionárius pedig már az Edinburgh-i Zsidómissziós Tanácsnak írt második levelében egy evangélikus templom építésének lehetőségéről számol be és kérvényez adományt annak megvalósítására, a támogatást később a tanács biztosította. A telekre azonban a Honvédelmi Minisztériumnak volt később szüksége, és így telekcsere után a Bécsi kapu téren épülhetett fel az új templom.

(Budapest, Táncsics Mihály u. 28, 1014)

 

 

Dohány utcai Zsinagóga

A Budapest VIII. kerületében található zsinagógaEurópa legnagyobb és a világ egyik legnagyobb zsinagógája. Az épülethez kapcsolódó Zsidó Múzeumban Jane Haining, az egykori skót missziós nevelőnő, mint zsidómentő áldozat emlékét is emléktábla őrzi. A Dohány utcai épületegyüttesének ezen kívül részét képezi a Hősök Temploma, a Temető és a Holokauszt- emlékpark. A Dohány utca egykor a Budapesti getto határát képezte.

(Budapest, Dohány u. 2, 1074)

 

Hold utca 17.

A Misszió első épülete a Parlament közelében volt, 1868-ban vásárolják meg a Hold utca 17. szám alatt található földterületet, ahol állandó iskola épülhet a korábban alkalmi jelleggel használt tantermek helyett. Miután a misszió tevékenysége bővül, a vezetés úgy határoz, hogy a Vörösmarty utcába teszi át székhelyét.

(Hold u. 17, Budapest, 1054)

 

MRE Zsinati Székház

A Skót Misszió gyülekezete a Skót Egyház és a Magyarországi Református Egyház közös gyülekezete, ahol 2002 óta a két egyház lelkészei közösen szolgálnak. Az Skót Egyház lelkésze mellé az MRE lelkészi elnöke rendeli ki a gyülekezet beosztott lelkészét. A két egyház lelkészeinek együttműködése jól példázza az elmúlt 175 év töretlen szövetségét a missziói munkában, ami a két egyházzal való kapcsolattartás mellett biztosítja a gyülekezet számára a folytonosságot olyan esetekben, amikor az egyik tisztség éppen betöltetlen. 2016-ban az MRE Zsinata hivatalosan elismerte a Skót Gyülekezetet, így az egyszerre két egyházszervezetbe betagolva működik.

(Budapest Abonyi 21. 1146)